216

З’ЯВИЛАСЬ НОВА ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новини

Всі новини

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підт-римки Уряду Федеративної Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк Розвитку (KfW), нещодавно розпочало проект підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо пере-міщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення.

«Із 2014 року МОМ постійно надає інклюзивну та орієнтовану на громаду підтримку само-зайнятості та дрібного бізнесу, приділяючи особливу увагу залученості, соціальній згуртованості і рівному доступу до можливостей як ВПО, так і членів приймаючих громад. Основна мета – забез-печити їх засобами і ресурсами для подолання труднощів та викликів, пов’язаних з тривалою кри-зою, – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні д-р Томас Лотар Вайс. – За ці чотири роки майже

7 тисяч уразливих осіб, які відчули на собі наслідки конфлікту, отримали допомогу і змогли влаш-туватись на роботу чи відкрити власну справу».

У рамках чинного проекту МОМ охопить тренінгами 3 400 осіб на всій території України, із яких, як очікується, близько 2 025 учасників отримають гранти на придбання обладнання для запо-чаткування чи розвитку власної справи.

На території Львівської області партнером МОМ в реалізації проекту є ГО Клуб Ділових Людей Україна.

До участі у проекті запрошуються внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луган-ської областей, а також Криму, що проживають у Львівській області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років. 

Проектом передбачено дводенні тренінги із самозайнятості для тих, хто вже розпочав або хоче розпочати власний бізнес, та дводенні тренінги із мікропідприємництва для ФОП та власни-ків  юридичних осіб з числа малого бізнесу – товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств, тощо, зареєстрованих не пізніше ніж за 12 місяців до по-дачі заявки на участь у проекті. Після успішного проходження тренінгу, кожному учаснику буде на-дано експертну допомогу із написанням бізнес-плану. У разі успішного захисту бізнес-плану перед комісією МОМ, учасники отримають гранти на започаткування або розширення власної справи: до €650 за напрямом самозайнятість та до €2,500 за напрямом мікропідприємництво. Гранти не ви-даються готівкою, а полягають у закупівлі обладнання, інструментів, меблів тощо. У рамках проекту не фінансується оренда приміщень чи обладнання; купівля вживаного обладнання чи транспорт-них засобів; послуги (юридичні, зі створення реклами, інтернет-сайтів тощо); купівля тварин чи саджанців.

Для того, щоб долучитися до проекту, зверніться до представника ГО Клуб Ділових Людей Україна: Олександр Марусяк, +38 050 700 04 20

Відбір відбувається на конкурсній основі з дотриманням рівності можливостей. 

Більш детальна інформація про основні етапи проекту та вимоги, які висуваються до його учасників, опублікована на сайті Клубу Ділових Людей Україна: https://goo.gl/zN2qnx