61

Соціологічне дослідження "Індекс малого бізнесу м. Львова"

Новини

Всі новини

Продовжуємо аналізувати стан підприємств та їх власників у яких збільшилась або зменшилась кількість клієнтів за минулі три місяці. В даній статті розглянемо підприємства галузі торгівлі.

Як бачимо із графіку у 40,9% підприємств кількість клієнтів зменшилась, а зросла лише у 29,4% підприємств.

Такі негативні зміни зумовлені передусім відсутністю сервісу та унікальності у даних підприємствах. Більшість з них орієнтовані лише на продаж товару, а не на задоволення потреб клієнтів.

Далі ми розглянемо окремо підприємства, які збільшили кількість клієнтів та підприємства, які втратили клієнтів за минулі 3 місяці та спробуємо зрозуміти як виглядають процеси у підприємствах, які втрачають та підприємствах, які зростають.

Як бачимо з наступних двох графіків кількість та активність конкурентів більше зростала у підприємств, які зростають. Це, насамперед, зумовлено тим, що ці підприємства «бачать» своїх конкурентів та здійснюють активну діяльність на ринку. Натомість, підприємства, які «падають» більше зосереджені на проблемах всередині підприємств та їх вирішенні. Насправді, внутрішні проблеми підприємств є наслідком впливу зовнішніх факторів.

З наступного графіку бачимо, що підприємства, які зростали, у минулі 3 місяці нарощували конкурентні переваги власної діяльності перед конкурентами, що, в певній мірі, і зумовило їх зростання. 

Про те саме свідчить зростання ефективності системи розробки нових товарів та послуг у зростаючих підприємств. 

Також показним є графік ефективності інформаційних систем, з якого ми бачимо, що ефективність інформаційних систем зростаючих підприємств значно переважає ефективність падаючих. Торгівля постійно потребує операційного управління і дуже важлива роль відводиться якісно налагодженим інформаційним системам та вчасності отримання важливої інформації для прийняття управлінських рішень. 

Відтак з графіку ефективності розвитку професійних управлінців, бачимо, що підприємства, які зростають, вкладають кошти в підвищення професійного рівня управлінців, бо від них залежить зростання підприємств та прийняття правильних рішень. Що ж стосується показника високої ефективності системи розвитку управлінців у компаніях, які падають - їх оцінка насамперед базується на усвідомленні власника цього рівня ефективності. Якщо власник чи керівник підприємства має низький рівень управлінських знань, то і оцінка у нього буде звично завищена. Зростаючі ж підприємства потребують працівників та керівників вищої кваліфікації та активно інвестують кошти у професійне навчання та розвиток управлінських здібностей.

У наступній статті ми продовжимо порівняльний огляд підприємств, у яких зменшилась та збільшилась кількість клієнтів торгівельної галузі за минулі 3 місяці діяльності з точки зору співпраці з державними органами, фінансового стану підприємств та доступу до програм підтримки бізнесу.

© Клуб Ділових Людей, 2017

Джерелом даних, наведених у цій публікації, є соціологічне дослідження, проведене Громадською Школою Бізнесу у липні 2017 року.

Проект "Trands of small business: Lviv" реалізовується Клубом Ділових Людей в рамках USAID "ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ" (ЛЕВ)