146

Соціологічне дослідження "Індекс малого бізнесу м. Львова" - показник кількості клієнтів (продовження)

Новини

Всі новини
2017-09-05 14:59

Продовжуємо аналізувати стан підприємств та їх власників у яких збільшилась або зменшилась кількість клієнтів за минулі три місяці. 

Як бачимо із графіку, у підприємств, які збільшили кількість клієнтів, суттєво виріс рівень зарплати. Ріст зарплати ймовірно показує не тільки перетікання кращих працівників до підприємств з перспективою розвитку, але і покращення мотивації діючих працівників досягати кращих результатів у роботі.

Indeks3-1

Якщо ж подивитись на показник якості політики управління персоналом, то побачимо, що на підприємствах, де зросла кількість клієнтів, система управління персоналом ефективніша, ніж у підприємствах, які клієнтів втратили. Систему управління персоналом також потрібно розглядати у сукупності із системою розвитку професійних управлінців. Для управлінців, які володіють різними рівнями знань показники «незадовільно» та «дуже добре» так само будуть різними.

Тому з графіка аналізу системи розвитку управлінців підприємств малого бізнесу також бачимо яскраву різницю між ефективністю системи розвитку підприємств, які втратили клієнтів і які збільшили кількість клієнтів за минулі три місяці. 

Кожний власник чи керівник бізнесу ставлять перед бізнесом стратегічні цілі та намагаються їх досягнути. Тож, на нашу думку, якраз показник знання та усвідомлення працівниками стратегічних цілей підприємств малого бізнесу є дещо узагальнюючим у показнику ефективності роботи персоналу. Якщо працівники підприємства працюють ефективно, то підприємство не тільки надаватиме якісні послуги чи вироблятиме якісний товар, але і розвиватиметься та збільшуватиме кількість клієнтів - у першу чергу, за рахунок підприємств, які не витримують конкурентну боротьбу за ринок. Як бачимо з діаграми, усе-таки ефективність бізнесу у збільшенні кількості клієнтів прямо залежить від спільної роботи команди підприємства у досягненні спільної цілі.

І на завершення аналізу впливу працівників підприємств малого бізнесу на збільшення кількості клієнтів - ще один показник лояльності працівників до торгової марки підприємства, на якому вони працюють. Як показує графік, у підприємств, які зростають, ставлення до торгової марки є більш лояльним та працівники пишаються торговою маркою підприємства, на якому працюють. Це свідчить про те, що у великій мірі прихід нових клієнтів та розширення підприємства залежать від якості управління інфраструктурою підприємства власниками та керівниками. Якщо власники та керівники вкладають час та кошти у розвиток персоналу, торгової марки та організаційної структури власного підприємства, таке підприємство буде зростати навіть у складні часи. 

У наступній статті ми продовжимо порівняльний огляд підприємств, у яких зменшилась та збільшилась кількість клієнтів за минулі 3 місяці діяльності з точки зору співпраці з державними органами, фінансового стану підприємств та доступу до програм підтримки бізнесу.

© Клуб Ділових Людей, 2017

Джерелом даних, наведених у цій публікації, є соціологічне дослідження, проведене Громадською Школою Бізнесу у липні 2017 року.

Проект "Trands of small business: Lviv" реалізовується Клубом Ділових Людей в рамках USAID "ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ" (ЛЕВ)