134

Соціологічне дослідження "Індекс малого бізнесу м. Львова" - показник кількості клієнтів (продовження)

Новини

Всі новини
2017-09-07 11:48

Наступним показником, який впливає на загальний стан ринку є показник кількості клієнтів. Як показує статистика зросла кількість клієнтів у 38,4% підприємств, натомість зменшилась кількість клієнтів у 32,9% підприємств.  

Можна припустити, що ринок стоїть на місці і ми спостерігаємо «перетікання» клієнтів від підприємств з низьким рівнем сервісу до більш активних та успішних підприємств.

Якщо детальніше розглянути підприємства, які втрачали клієнтів минулі три місяці, то побачимо досить чітку картину. Як бачимо з графіку більше третини підприємств, які збільшили кількість клієнтів, відкрили нові проекти та напрямки діяльності. Також серед підприємств, які збільшили кількість клієнтів менша частка тих, які не змінювали існуючі проекти та існуючий бізнес. Це свідчить про те, що розширяються підприємства, які гнучко змінюються на ринку та намагаються надавати клієнтам більше сервісів і можливостей. 

При цьому кількість конкурентів для підприємств, які втратили клієнтів та які збільшили кількість клієнтів змінювалась практично однаково. Отже можна стверджувати, що ріст клієнтів підприємства залежить не від кількості конкурентів, а у першу чергу від гнучкості самого підприємства та здатності розвиватись за нових умов.

Якщо ж припустити, що зростання клієнтів підприємства у більшій мірі залежить від внутрішньої структури підприємства, то цікавим буде графік, де ми чітко бачимо залежність між зростанням кількості клієнтів та наявністю чітких бізнес-процесів всередині підприємства.

У підприємствах, в яких виросла кількість клієнтів значно краще побудована робота із розробкою нових товарів та послуг.

Також зростання клієнтів напряму залежить від системи маркетингу та продажів підприємства. Не є дивним, що підприємства зі слабкою системою продажів та маркетингу втрачали клієнтів більше, ніж підприємства з правильно організованою системою роботи з клієнтами.

Як бачимо з наведених діаграм, часткова ефективність у наш час не дає зростання кількості клієнтів, а лише якісні підходи до побудови внутрішньої інфраструктури підприємства дають можливість розширюватись та зростати на ринку.

У наступній статті ми продовжимо порівняльний огляд підприємств, у яких зменшилась та збільшилась кількість клієнтів за минулі 3 місяці діяльності. 

© Клуб Ділових Людей, 2017

Джерелом даних, наведених у цій публікації, є соціологічне дослідження, проведене Громадською Школою Бізнесу у липні 2017 року.

Проект "Trands of small business: Lviv" реалізовується Клубом Ділових Людей в рамках USAID "ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ" (ЛЕВ).