1097

USAID

Незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам.

Контекст. Чому ми прагнемо розвивати середовище для малого та середнього бізнесу?

Бізнес-середовище є підмножиною інвестиційного клімату і визначається як комплекс правових, інституційних і регулюючих умов, що спрямовують підприємницьку діяльність. Малий і середній бізнес (МСБ), в свою чергу, є соціально-економічним фундаментом, на якому будується сучасна успішна держава. Цей сектор, багато в чому, визначає темпи економічного зростання,
а також виконує важливу соціальну функцію вирішення проблем зайнятості шляхом створення нових робочих місць. Підприємці з сектору МСБ є основою формування середнього класу в країні.
Поряд з іншими ініціативами в галузі розвитку приватного сектора, бізнес-середовище впливає на продуктивність приватних підприємств, як у формальному, так і неформальному секторах економіки. Реформа бізнес-середовища у сфері МСБ сприяє становленню ринкових відносин, які заохочують конкуренцію і підвищують ефективність інших заходів у сфері соціально- економічного розвитку. Сприятливий діловий клімат є однією з передумов для економічного зростання і скорочення бідності.

 

Мета Програми “Лідерство в економічному врядуванні”

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях.
Програма надає унікальну можливість об’єднати зусилля активних та орієнтованих на реформи представників приватного, громадського і державного секторів. Програма покликана визначити адміністративні та регуляторні бар’єри, що стримують розвиток МСБ в Україні, та подолати їх шляхом розробки та впровадження необхідних законодавчих ініціатив та регуляторних процедур. Крім того, USAID ЛЕВ сприяє розвитку бізнес-асоціацій як рушійної сили на шляху впровадження прогресивних реформ.

Період впровадження Програми: грудень 2014 – грудень 2019

Більше інформації на: www.facebook.com/USAIDLEVProgram; www.eef.org.ua