366

ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Львівська торгово-промислова палата є бізнес-асоціацією, яка створена для сприяння інноваційного розвитку економіки регіону та усіх видів підприємництва, підвищення конкурентноздатності ділового середовища Львівщини, його прибутковості та відповідальності перед громадою.

Візія ЛТПП

Львівська торгово-промислова палата – найвпливовіша та дієва бізнес-асоціація в регіоні, яка:

 • надає якісні і затребувані бізнесом послуги;
 • лобіює інтереси членів палати;
 • покращує умови ведення підприємницької діяльності завдяки участі представників палати у комітетах підприємців та дорадчих радах при органах центральної та місцевої влади;
 • в інтересах підприємців приймає участь у системі експертної оцінки проектів законодавчих і нормативних актів, яку створила ТПП України;
 • сприяє залученню інвестицій та інновацій;
 • підвищує експортний потенціал підприємств регіону;
 • є комунікаційною площадкою для бізнесу і влади;
 • поширює і підтримує принципи соціальної відповідальності у підприємницькому середовищі.

 

Прагнете, аби Ваш бізнес був конкурентоздатним та успішним? 

Це передбачає знання ринку та вимагає вирішення не лише економічних завдань.

Надамо вичерпну інформацію щодо розвитку бізнесу у таких галузях:

 • промисловість
 • сільське господарство
 • сфера послуг
 • торгівля
 • транспорт/логістика
 • туризм
 • харчова промисловість
 • екологія
 • економічна безпека
 • інше

МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО згідно Вихідного листа № 16/12-1, від 16  грудня  2015 року, м Львів, між ГО "КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ" та "ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА"