726

Принципи етики репутаційного бізнесу

Ділова репутація є основою успішного бізнесу, а разом з тим – його нематеріальним активом. В рамках форуму «Ділова репутація – сучасний капітал бізнесу» були розроблені універсальні Принципи етики репутаційного бізнесу в інфографіці. 

Захід організували Центри інформаційної підтримки бізнесу, засновані на базі Клубу Ділових Людей Україна та Київської торгово-промислової палати, за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business.

Документ розроблено Центрами інформаційної підтримки бізнесу, заснованими на базі Клубу Ділових Людей Україна та Київської торгово-промислової палати, із залученням представників малого та середнього бізнесу, консультантів, представників громадських та міжнародних організацій.

Комплекс із 20 правил репутаційного бізнесу відображає основи етики бізнесу і роз’яснює кожен принцип та його складові. Цей документ може стати основою для створення підприємцями власного етичного кодексу бізнесу. З його допомогою керівники та власники мікро, малого та середнього бізнесу  зможуть наочно продемонструвати своїм працівникам суть принципів етики бізнесу, їхню роль для сталого розвитку організації та українського бізнесу зокрема. Також слугуватиме маркетинговим інструментом для досягнення підприємцями стратегічних цілей компаній. Принципи етики репутаційного бізнесу в інфографіці є  у вільному доступі для використання бізнесом.

Завантажуйте принципи етики репутаційгого бізнесу тут

Робочі матеріали завантажуйте за посиланням

1. Повага до людей

Репутаційний бізнес:

 • поважає людей, їхню індивідуальність, репутацію, почуття та погляди;
 • з повагою ставиться до працівників, клієнтів, партнерів та підрядників;
 • уникає заподіяння навмисної фізичної, моральної чи матеріальної шкоди.

2. Професійність та якість

Репутаційний бізнес:

 • керується професійними стандартами;
 • прагне виготовляти товари та надавати послуги з якнайвищим рівнем якості та сервісу;
 • остерігається недбалості, сумлінно виконує роботу та завдання.

3. Достовірність інформації про продукт

Репутаційний бізнес:

 • надає правдиву інформацію про якість, умови використання, ризики та інші характеристики своїх товарів та послуг;
 • уникає шкідливого маніпулювання та замовчування важливих фактів, що впливають на рішення клієнтів.

4. Добросовісна конкуренція

Репутаційний бізнес:

 • конкурує з іншими підприємствами на основі власних конкурентних переваг, своєї ефективності, компетенцій та креативу;
 • уникає наклепу та поширення неправдивої інформації, що може зашкодити іміджу конкурента;
 • шанує власність, зокрема інтелектуальну, досягнення та репутацію інших гравців на ринку.

5. Чесність і справедливість

Репутаційний бізнес:

 • є чесним із власними працівниками, клієнтами та партнерами;
 • уникає обману та крадіжок; старається приймати справедливі рішення та вести діяльність прозоро і відкрито.

6. Гідні умови для працівників

Репутаційний бізнес:

 • прагне забезпечити якнайкращі умови праці, розвитку та оплати для своїх працівників;
 • дбає про їхній комфорт, здоров’я та емоційний стан.

7. Відповідальність за власні дії та рішення

Репутаційний бізнес:

 • бере відповідальність за власні дії, рішення та бездіяльність;
 • у випадку нанесення шкоди готовий принести вибачення і старається покрити збитки; визнає помилки та вживає усіх заходів для їх уникнення в майбутньому.

8. Повага до власності

Репутаційний бізнес:

 • визнає та поважає право на майно, інтелектуальну власність та інші здобутки людей та організацій;
 • уникає привласнення чужих матеріальних цінностей, бізнесу чи ідей шляхом крадіжки, маніпуляцій чи інших незаконних методів.

9. Взаємовигідне партнерство

Репутаційний бізнес:

 • будує взаємовигідні відносини із партнерами;
 • розглядає співпрацю як можливість досягнення цілей обох сторін;
 • уникає дій та змов з метою матеріальної чи репутаційної шкоди партнера;
 • керується високими етичними стандартами.

10. Дотримання слова

Репутаційний бізнес:

 • прагне виконувати домовленості та взяті на себе зобов’язання перед працівниками, клієнтами, та партнерами;
 • дотримується слова, а у випадку неможливості виконання домовленостей пропонує альтернативу.

11. Здоров'я та безпека

Репутаційний бізнес:

 • піклується про безпеку та здоров’я працівників, клієнтів та партнерів;при виробництві товарів чи наданні послуг уникає нанесення навмисної шкоди для здоров’я людей;
 • керується принципом «життя та здоров'я – найвища цінність».

12. Рівні права

Репутаційний бізнес:

 1. забезпечує рівні права для кар’єрного росту усіх своїх працівників незалежно від статі, віку, соціального статусу, расової чи релігійної приналежності;
 2. не підтримує та протидіє будь-яким формам дискримінації;
 3. забезпечує доступ до своїх товарів та послуг для клієнтів з обмеженими фізичними можливостями.

13. Діалог з владою та громадськістю

Репутаційний бізнес:

 • у своїй діяльності враховує інтереси влади та громадськості, готовий до діалогу та пошуку компромісних рішень.

14. Легальність і законність

Репутаційний бізнес:

 • прагне вести діяльність легально, уникає незаконних дій, сприяє розбудові країни через сплату податків, провадить роботу в межах чинного законодавства.

15. Протидія корупції

Репутаційний бізнес:

 • уникає корупційних схем;
 • проявляє нетерпимість до хабарів; не толерує будь-яких проявів корупції на державному, корпоративному чи міжособистісному рівнях.

16. Співпраця та кооперація

Репутаційний бізнес:

 • прагне розвивати власну галузь;
 • відкритий до кооперації та партнерства;
 • впливає на бізнес-середовище через власну активну позицію та залученість до бізнес-асоціацій.

17. Конфіденційність персональної інформації

Репутаційний бізнес:

 • поважає конфіденційність персональних даних своїх працівників, клієнтів та партнерів;
 • вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованої передачі даних третім особам;
 • не використовує одержану інформацію для нанесення шкоди, шантажу чи недобросовісної конкуренції.

18. Соціальна відповідальність

Репутаційний бізнес:

 • має активну соціальну позицію, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та діалозі із суспільством, участі у вирішенні соціальних проблем.

19. Патріотизм та національні інтереси

Репутаційний бізнес:

 • враховує національні інтереси України, розбудовує імідж України та «українського» на міжнародній арені, поважає цінності українського народу, уникає співпраці з організаціями та людьми, які явно шкодять репутації та інтересам України.

20. Екологічність та бережливість

Репутаційний бізнес:

 1. старається уникати шкоди природі та навколишньому середовищу;
 2. прагне дотримуватись екологічних стандартів;
 3. зменшує негативний вплив на екологію;
 4. бережливо ставиться до природних ресурсів.

Завантажуйте принципи етики репутаційгого бізнесу тут

Робочі матеріали завантажуйте за посиланням