214

Creative Ivano-Frankivsk region: export and investment potencial

Фотокнига «Франківщина креативна: експортний та інвестиційний потенціал регіону» зібрала кращі бізнеси Івано-Франківщини з креативною та інноваційною складовою. Івано-Франківщина – один із регіонів України, де ринок креативних індустрій демонструє позитивну динаміку росту. Саме тому цей проект спрямований на розвиток сприятливого бізнес-середовища для самореалізації підприємців краю у сфері креативних індустрій. Мета його реалізації – допомогти підприємцям у сфері креативних та інноваційних бізнесів Франківщини популяризувати свою продукцію, розпочати або налагодити процес експорту товарів на іноземні ринки та залучити інвестиції для розвитку власного бізнесу. Проект реалізовано Центром інформаційної підтримки бізнесу, заснованим на базі Клубу Ділових Людей Україна, у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Creative Ivano-Frankivsk region: export and investment potential photo book brought together the best businesses in Ivano-Frankivsk region with a creative and innovative component.Ivano-Frankivsk region is one of the Ukrainian regions, where the market of creative industries shows the positive dynamics of growth. That is why this project aims to develop a favourable business environment for the local entrepreneurs’ self-realization in the field of creative industries. The purpose of its implementation is to help entrepreneurs in the sphere of creative and innovative business of Frankivsk region to promote their products, to start or adjust the process of goods export to the foreign markets and to attract investments for the development of their own business. The project is organized by the Business Information Support Center, based on the Business Community Club Ukraine, as a part of the EU4Business initiative of the European Union.

Завантажуй книгу тут