276

Управління інвестицій та проектів — Львівська міська рада

Основною задачею Управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій — є забезпечення збалансованого зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста

Основні завдання:

  1. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого та інвестиційного розвитку міста.
  2. Прогнозування основних показників розвитку інвестиційної політики м. Львова.
  3. Підготовка проектів програм зовнішньоекономічного розвитку міста та звітів про хід і результати виконання цих програм.
  4. Сприяння суб’єктам підприємництва міста у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств.
  5. Налагодження ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
  6. Промоція інвестиційних та інших заходів, спрямованих на формування позитивного інвестиційного клімату м. Львова.
  7. Підтримка експортної та інвестиційної активності підприємств, установ та організацій, які розташовані на території м. Львова, незалежно від форми власності.

МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО згідно Вихідного листа № 26/07-1, від 26  липня  2017 року, м Львів, між ГО "КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ" та УПРАВЛІННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПРОЕКТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЮ РАДОЮ